Erdoğan onayladı: Gıda fiyatlarını etkileyecek karar

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan perakende işletmelerin süreçlerine tek kapı imkanı geliyor ve ayrıyeten toptancı halleri modernize ediliyor.

AÇILIŞ VE KAPANIŞ TEK ADRESTEN OLACAK​

Perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli müracaat ve öbür süreçlerin tek merkeze yapılmasını ve bu merkezden sonuçlandırılmasını sağlayacak Perakende Bilgi Sistemi’nin (PERBİS) yazılımı hazırlandı.

GIDANIN TESİRİ GİTGİDE ARTIYOR

2021 yılında Türkiye’de gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) yüzde 11,4 büyürken toptan ve perakende ticaret yüzde 20,5 büyüme gösterdi. Bu periyotta, toptan ve perakende ticaretin GSYH içindeki hissesi yüzde 13,7 oldu.

Bu yılın ocak-ağustos devrinde toptan ve perakende ticaret hizmetlerinde kurulan ve kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin toplam içindeki hissesi sırasıyla yüzde 39,6 ve yüzde 43,8 olarak kayıtlara geçti.

KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK​

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Zerzevat ve Meyve Ticareti ile Kâfi Arz ve Talep Derinliği Bulunan Başka Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmasına yönelik çalışmalara da devam ediliyor.

e-Ticarette eser güvenliği kontrollerinin yapılabilmesi maksadıyla Uzaktan Bağlantı Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Eserlerin Piyasa Nezareti ve Kontrolü Yönetmeliği’nin hazırlık çalışmaları yürütülüyor.

BAĞIMSIZ DENETİM KURULU KURULACAK

Farklı yönetimler üzerinden işleyen yapının toplulaştırılması, uygulama yeknesaklığının sağlanması ve mükerrerliklerin engellenmesi gayesiyle bağımsız bir Piyasa Nezaret ve Kontrol Kurumunun kurulmasını öngören mevzuat çalışmaları da devam ediyor.

TOPTANCI HALLERİ MODERNİZE EDİLECEK

Programa nazaran, kalite odaklı, yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla Türkiye’nin, ticaretin kolay ve inançlı yapıldığı, tüketici haklarının gözetildiği ve korunduğu kıymetli ticaret merkezlerinden biri haline getirilmesi temel amaç olarak belirlendi.

Bu kapsamda, toptan ticareti geliştirmeyi teminen toptancı hallerinin ve gibisi yapıların modernizasyonunu sağlamak üzere mevzuat çalışmaları tamamlanacak.

Bilinçli tüketimi yaygınlaştırıcı tanıtım ve farkındalık faaliyetleri yürütülecek.

AA’nın haberine nazaran, Tüketicilere yönelik Hizmet Memnuniyet Endeksi oluşturulacak. Belirlenecek üniversite ve araştırma kuruluşları tarafından Türkiye genelinde her yıl yapılacak araştırmayla Memnuniyet Endeksi oluşturulacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir